ภาษา : 
  


กระสอบใส่ทราย 

กระสอบใส่ทราย

 

การใช้งาน : นำไปบรรจุทราย

ขนาดมาตรฐาน :

  •                         - 16นิ้ว * 27นิ้ว 
  •                         - 18นิ้ว * 28นิ้ว

หมายเหตุ*  ถ้าต้องการขนาด หรือ ความหนาพิเศษ สามารถปรับเปลี่ยนได้
                 สามารถใส่ถุงในหรือไม่ใส่ถุงในได้

สี : เลือกสีได้ตามต้องการ

ลักษณะกระสอบ : สามารถสั่งแบบจีบข้าง และ บิดข้างได้ 

อื่นๆ : พิมพ์ตรา / ไม่พิมพ์ตรา