ภาษา : 
  


ร่วมงาน 

ทางบริษัทฯ กำลังขยายกิจการและต้องการคนรุ่นใหม่ไฟแรงร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการของบริษัท

ตำแหน่งที่ต้องการ มีดังนี้

1. ช่างเทคนิคไฟฟ้า หรืออิเลคทรอนิกส์     จำนวน 3 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน:              ดูแล, ปรับตั้ง, ซ่อม และบำรุงรักษา เครื่องทำเส้น เครื่องฉีดพลาสติก และเครื่องทอ เป็นต้น
คุณสมบัติ:             

1. เพศชาย อายุ 22-35 ปี
2. จบการศึกษาวุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรีสาขาวิชาไฟฟ้า, ช่างกลโรงงาน, อุตสาหกรรม, อิเลคทรอนิกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ขยัน อดทน สามารถทำงานเป็นกะได้
4. หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องทำเส้นพลาสติก เครื่องทอ เครื่องฉีด จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตราเงินเดือน:         ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
สถานที่ปฏิบัติงาน:   ต.พันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร

2. พนักงานบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน: บันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์, เปิดใบกำกับ, วางบิล เป็นต้น

คุณสมบัติ:

1. เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
2. จบการศึกษาวุฒิ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. สาชาบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า1-2ปี
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word/Excel/InternetExplorer
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ดี

อัตราเงินเดือน:  
สถานที่ปฏิบัติงาน:  ต.พันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร

วิธีสมัครงาน:
1. ส่งประวัติย่อ(Resume) พร้อมรูปถ่าย ผ่านทางอีเมล siam_tys@hotmail.com
2. ส่งประวัติย่อ(Resume) พร้อมรูปถ่าย ผ่านทางไปรษณีย์
    ส่งถึง: ฝ่ายบุคคล บริษัท สยามอินเตอร์เทรด แพคเกจจิ้ง จำกัด 
               วงเล็บมุมซอง "สมัครงาน"
               89/5 หมู่ 5 ถนน พระราม 2  ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000