ภาษา : 
  


สินค้า 

Why Polypropylene?

ในปัจจุบัน Polypropylene Bag หรือ PP Bag เป็นที่นิยมในการนำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น อาหารสัตว์, ข้าวสาร, เมล็ดพันธุ์, ถ่าน, ธัญพืช, ปุ๋ย, สารเคมีแห้ง, มันฝรั่ง, หมาก และ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น เนื่องจากมีคุณสมบัติที่เหนือกว่ากระสอบประเภทอื่น เช่น กระสอบป่าน กระสอบกระดาษ อาทิเช่น

                - น้ำหนักเบา
                - แข็งแรง ทนทาน
                - มีความยืดหยุ่น
                - ไม่ฉีกขาดง่าย
                - สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
                - คุณสมบัติยังคงเดิมแม้เปียกชื้น
                - ราคาถูก
                - เป็นต้น

นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดสีของกระสอบ และพิมพ์ตรา โลโก้บนถุง PP ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วย