ภาษา : 
  


กระสอบพลาสติกสาน 

กระสอบพลาสติกสาน 

สามารถนำไปใช้บรรจุได้หลายสิ่ง เช่น ข้าวสาร ปุ๋ย ทราย แป้ง และ อื่นๆ

  • - สามารถเลือกขนาด และ ความหนาได้ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้
  • - สามารถเลือกสีต่างๆ หรือ ใส ได้
  • - สามารถพิมพ์ตราลงบนกระสอบทั้ง ด้านหน้า ด้านหลัง หรือบิดข้าง ได้

หากสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ ทางเราสามารถให้คำแนะนำให้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งาน