ภาษา : 
  


กระสอบใส่ข้าวสาร 

กระสอบใส่ข้าวสาร

 

การใช้งาน : นำไปบรรจุข้าวสาร

ขนาดมาตรฐาน :

  • - 25 กิโลกรัม ( 18นิ้ว * 30นิ้ว)
  • - 30 กิโลกรัม ( 20นิ้ว * 35นิ้ว)
  • - 50 กิโลกรัม ( 23นิ้ว * 37นิ้ว)

หมายเหตุ*  ถ้าต้องการขนาด หรือ ความหนาพิเศษ สามารถปรับเปลี่ยนได้
                 สามารถใส่ถุงในหรือไม่ใส่ถุงในได้

สี : เลือกสีได้ตามต้องการ

ลักษณะกระสอบ : สามารถสั่งแบบจีบข้าง และ บิดข้างได้ 

อื่นๆ : พิมพ์ตรา / ไม่พิมพ์ตรา