ภาษา : 
  


กระสอบใส่ปุ๋ย 

กระสอบใส่ปุ๋ย

 

การใช้งาน : สามารถนำไปบรรจุปุุ๋ย หรือเคมีภัณฑ์

ขนาดมาตรฐาน :

  • - 25 กิโลกรัม ( 18นิ้ว * 30นิ้ว)

  • - 30 กิโลกรัม ( 20นิ้ว * 35นิ้ว)

  • - 50 กิโลกรัม ( 23นิ้ว * 37นิ้ว)

หมายเหตุ* ถ้าต้องการขนาด หรือ ความหนาพิเศษ สามารถปรับเปลี่ยนได้
                   สามารถใส่ถุงในหรือไม่ใส่ถุงในได้

ลักษณะกระสอบ : สามารถสั่งแบบจีบข้าง และ บิดข้างได้

สี : เลือกสีได้ตามต้องการ

อื่นๆ : พิมพ์ตรา / ไม่พิมพ์ตรา